Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 8 februari 2019

Dit is de privacyverklaring van de Noord-Hollandse Horecabeurs, welke wordt georganiseerd door VHC Jongens B.V., gevestigd aan Ambacht 3, 1511 JZ Oostzaan, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35014184.

De Noord-Hollandse Horecabeurs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

E-mail: [email protected]

Adres: Ambacht 3, 1511 JZ Oostzaan

KvK-nummer: 35014184

De Noord-Hollandse Horecabeurs heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dit is iemand die erop toeziet dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De werkzaamheden van de functionaris voor gegevensbescherming bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van uw gegevens. U kunt onze functionaris bereiken op [email protected].

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Noord-Hollandse Horecabeurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw gegevens deelt u middels een registratieformulier via de website van de betreffende beurs of via een uitnodigings-URL van een exposant.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam/Organisatie;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

De Noord-Hollandse Horecabeurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening

 • Het afhandelen van uw registratie;
 • Het verzenden van toegangsbewijzen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

Informeren

 • Het toesturen van (praktische) informatie over volgende edities van de Noord-Hollandse Horecabeurs middels onze nieuwsbrief en/of post;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Analyse

 • De Noord-Hollandse Horecabeurs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten te verbeteren;
 • De Noord-Hollandse Horecabeurs volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Contact met de Noord-Hollandse Horecabeurs

Indien u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van VHC later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen.

Wettelijke verplichting

 • De Noord-Hollandse Horecabeurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Noord-Hollandse Horecabeurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Registratiegegevens inclusief uw voorkeuren bewaren we alleen zolang u zich registreerd. Wanneer u 5 jaar niet meer actief bent geweest, zullen we onder bepaalde voorwaarden uw accountgegevens verwijderen. Na de wettelijke bewaartermijn zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren. Wij zullen gegevens anonimiseren als wij deze bijvoorbeeld nog gebruiken voor statistische doeleinden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

De Noord-Hollandse Horecabeurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Noord-Hollandse Horecabeurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de Noord-Hollandse Horecabeurs uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Logistieke en operationele doeleinden. U kunt denken aan postverwerkers, postbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van post en e-mails;
 • Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over uw bezoek aan en gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics;
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van uw gegevens;

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Noord-Hollandse Horecabeurs maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt of artikelen koopt. De Noord-Hollandse Horecabeurs maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, flash cookies, Javascripts en tags. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies. De Noord-Hollandse Horecabeurs maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Noord-Hollandse Horecabeurs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7.1 Functionele cookies

 • Cookies die ervoor zorgen dat onze website wordt gefaciliteerd en naar behoren functioneert Analytische cookies;
 • We kunnen meten en analyseren hoe u onze website gebruikt en waar we dat kunnen verbeteren;
 • Hiervoor gebruiken wij onder meer de software van derden, zoals Google Analytics. Google Analytics hebben wij privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben we de laatste twee cijfers van u IP-adres afgeschermd, zodat u privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Daarom wordt dit ook wel ‘privacy vriendelijk’ genoemd.

7.2 Advertentiecookies

 • De Noord-Hollandse Horecabeurs maakt geen gebruik van advertentiecookies.

7.3 Interesses en voorkeuren cookies

 • Cookies die op basis van uw gedrag mede de inhoud van de webpagina’s bepalen.

7.4 Social media cookies

 • De Noord-Hollandse Horecabeurs maakt geen gebruik van social media cookies.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons op de hoogte te stellen per e-mail, [email protected]. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Noord-Hollandse Horecabeurs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Noord-Hollandse Horecabeurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via [email protected].

10. Beeld- en geluidsopnames

De organisatie is voor commerciële doeleinden gerechtigd beelden/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement, de bezoekers en de exposanten en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een ticket van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement, verleent de bezoeker en exposant onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, zonder dat de organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 

11. Badge policy

Ik begrijp dat mijn badge de gegevens bevat die ik bij mijn registratie heb verstrekt en dat ik ervoor kan kiezen, maar niet verplicht ben, om mijn badge door een exposant te laten scannen, waarna deze exposant mij eenmalig kan benaderen met informatie over zijn producten of diensten. Ik begrijp dat ik door het laten scannen van mijn badge de Noord-Hollandse Horecabeurs toestemming geef om mijn gegevens met de desbetreffende exposant te delen, en de desbetreffende exposant toestemming geef om mij eenmalig te benaderen.